nationalromantik, romantik, gestaltande fotografi, saga, folksagor, metafysik, troll, prinsessa, mytologi, gestaltning, metafor, natt, tjärn, skog, landskap, myr, väsen, Mima, ljus, Gud, andligt, själ, alkemi, arketyp, individuation, de vises sten, det heliga kvinnliga